Odkazy

Research Jobs – Informace o nabídkách práce

Anlupa.cz – umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.

Nadace Experientia – Zahraniční stáže a Start-up granty pro založení juniorských skupin v ČR

Juniorský Grant GAČR – deadline Duben

Vedavyzkum.cz – Dotační a grantové výzvy, stipendia, ceny a další příležitosti (aktuální kalendář vedavyzkum.cz)

Mentoringový program NKC – Hlavním cílem programu je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním jejího směřování.

PhD mentoring – People Who Don’t Give Up – platforma pro akademické a výzkumné instituce, které bych chtěly spustit svůj vlastní mentoringový program.

CERGE-EI Mentoring Program – mentoringový program pro studentky PhD různých oborů

Report Perspectives of Czech Science: View of Researchers and Science Managers
on the Czech Research Area in International Context (2018)

alzheimernf.cz  Nadace podporující odborníky kteří pečují o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Nabídka stipendií pro výjezd vědeckých pracovníků do zahraničí.