Tým

Markéta Kubánková
Spoluzakladatelka

Po studiu biomedicínského inženýrství na ČVUT absolvovala PhD na Imperial College London, kde také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V roce 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, kde se zabývá výzkumem mechanických vlastností buněk a vývojem nových metod pro diagnostiku z kapky krve či z biopsií.

Vlaďka Petráková
Spoluzakladatelka

Humboldt Fellow na Free University Berlín v oboru fyzika pevných látek a biochemie. Zabývá se interakcí fluoroforů a plasmonických nanočástic pro aplikace v superrozlišovací mikroskopii. PhD má z Fyzikálního ústavu AV ČR a ČVUT v Praze v oboru biomedicínské inženýrství, kde se zabývala fluorescenčními diamantovými nanočásticemi. Její mimopracovní zájmy se točí okolo jejích čtyř dětí.

Anna Stejskalová
Spoluzakladatelka

Obdržela PhD z Imperial College London, kde vyvinula nový přístup pro doručování růstových faktorů pro regenerativní medicínu založený na mechanické aktivaci DNA nanotechnologií. V současné době působí jako WiRe fellow na WWU Munster v Německu na klinice ženského zdraví, kde vytváří in vitro model endometriózy.

Jaroslav Icha
PR, sociální média

Vystudoval magisterský obor buněčná a vývojová biologie na PřF UK v Praze. PhD získal na Max Planck Institutu pro molekulární buněčnou biologii v Drážďanech, kde se zabýval vývojem sítnice. Dva roky strávil jako postdoc na Turku Centre for Biotechnology ve Finsku, kde zkoumal receptory buněk pro mezibuněčnou hmotu, integriny. Nyní čerstvě pracuje jako aplikační specialista pro buněčné eseje pro českou firmu East Port. Ve volném čase se m.j. věnuje přípravě soutěžních úloh Biologické olympiády.

Hana Hušková
Fundraising, koordinátorka mapy vědců

Vystudovala magisterský obor Imunologie na PřF UK v Praze, poté absolvovala doktorské studium současně na International Agency for Research on Cancer v Lyonu (Francie) a doktorské škole 1. LF UK. V současné době působí jako postdoc v Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (Marseille, Francie) kde studuje opravy DNA.

Olga Löblová
Koordinátorka přes sociální a humanitní vědy, databáze vědců

Obdržela PhD na Central European University (CEU) v Budapešti v oboru politologie se specializací na veřejnou politiku. Zameřuje se na oblast zdravotnické politiky, především na otázky financování zdravotnických technologií. Nyní pracuje jako postdoc na fakultě sociologie na University of Cambridge. Před CEU studovala evropské záležitosti na College of Europe ve Varšavě a magistra politologie na Sciences Po Paris v Paříži a Dijonu.

Michal Kolář
Analýza a technické otázky

Vystudoval chemii a molekulové modelování na PřF UK a ÚOCHB AV ČR. Za podpory Nadace Alexandera von Humboldta působil ve Výzkumném centru Jülich v Německu, odkud se přesunul do Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Göttingenu. Od roku 2018 je odborným asistentem na VŠCHT v Praze, kde se zabývá studiem velkých biomolekul a jejich komplexů. Pomocí superpočítačů odpovídá na otázky ležící na pomezí strukturní biologie a medicinální chemie. Doma dělá společnost manželce a třem dcerám, rád cestuje vlakem a nejí rajčata.

Blanka Collis
Externí spolupráce: blog

Vystudovala přírodní vědy v Anglii na Cambridgské univerzitě. Doktorské studium realizovala v anglickém Sheffieldu a následně čtyřletý postdok v Oxfordu, odborně v oblasti oprav molekuly DNA. Nyní s britským manželem a dvěmi dcerami žije v Praze a pracuje ve skupině membránových proteáz na ÚOCHB AV ČR v Praze, kde se věnuje porozumění membránových proteinových komplexů pomocí mikroskopie živých buňek, strukturních metod a biochemické charakterizace.

Jan Valečka
Externí spolupráce: technická podpora

Vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě UK, během čehož zkoumal časnou aktivaci T-lymfocytů na Ústavu molekulární genetiky AVČR. Následně krátce pracoval na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a nyní dokončuje PhD v Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy. Zde v rámci programu Labex Inform studuje regulaci autofagie v imunitních buňkách. Rád hraje curling a šifrovací hry.

Pavla Hubálková
Externí spolupráce

Je Ph.D. studentkou na 3. LF UK v oboru Neurovědy. Na Fyziologickém ústavu AV ČR studuje vliv neurosteroidů na NMDA receptory. Loňský akademický rok strávila jako Fulbright Visiting Student Researcher na Northwestern University v Chicago. Do budoucna se chce věnovat komunikaci a popularizaci vědy.