Tým

Markéta Kubánková
Spoluzakladatelka

Po studiu biomedicínského inženýrství na ČVUT absolvovala PhD na Imperial College London, kde také pokračovala v ročním postdoktorálním výzkumu jako EPSRC Doctoral Prize Fellow. V roce 2018 se přesunula do Německa na Max Planck Institute for the Science of Light, kde se zabývá výzkumem mechanických vlastností buněk a vývojem nových metod pro diagnostiku z kapky krve či z biopsií.

Vlaďka Petráková
Spoluzakladatelka

Vedoucí skupiny na Heyrovského ústavu AV ČR. Dříve Humboldt Fellow na Free University Berlín v oboru fyzika pevných látek a biochemie. Zabývá se interakcí fluoroforů a plasmonických nanočástic pro aplikace v superrozlišovací mikroskopii. PhD má z Fyzikálního ústavu AV ČR a ČVUT v Praze v oboru biomedicínské inženýrství, kde se zabývala fluorescenčními diamantovými nanočásticemi. Její mimopracovní zájmy se točí okolo jejích čtyř dětí.

Anna Stejskalová
Spoluzakladatelka

Obdržela PhD z Imperial College London, kde vyvinula nový přístup pro doručování růstových faktorů pro regenerativní medicínu založený na mechanické aktivaci DNA nanotechnologií. Jako WiRe fellow na WWU Munster v Německu na klinice ženského zdraví vytvářela in vitro model endometriózy. V současné době působí jako postdok na Harvard Medical School, kde vyvíjí 'orgány na chipu' pro preklinické testování nemocí týkajících se ženského zdraví.

Jaroslav Icha
PR, sociální média

Vystudoval magisterský obor buněčná a vývojová biologie na PřF UK v Praze. PhD získal na Max Planck Institutu pro molekulární buněčnou biologii v Drážďanech, kde se zabýval vývojem sítnice. Dva roky strávil jako postdoc na Turku Centre for Biotechnology ve Finsku, kde zkoumal receptory buněk pro mezibuněčnou hmotu, integriny. Následně pracoval ve firmě East Port v Praze jako aplikační specialista a v roce 2021 se přesunul do Německého Erlangenu za prací ve startupu Interherence.

Olga Löblová
Koordinátorka přes sociální a humanitní vědy, Výzkum

Obdržela PhD na Central European University (CEU) v Budapešti v oboru politologie se specializací na veřejnou politiku. Zameřuje se na oblast zdravotnické politiky, především na otázky financování zdravotnických technologií. Nyní pracuje jako postdoc na fakultě sociologie na University of Cambridge. Před CEU studovala evropské záležitosti na College of Europe ve Varšavě a magistra politologie na Sciences Po Paris v Paříži a Dijonu.

Hana Hušková
Fundraising, Mapa vědců

Vystudovala magisterský obor Imunologie na PřF UK v Praze, poté absolvovala doktorské studium současně na International Agency for Research on Cancer v Lyonu (Francie) a doktorské škole 1. LF UK. Poté působila jako postdoc v Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (Marseille, Francie) kde studovala opravy DNA. Nedávno se vrátila do ČR, užívá si mateřskou pauzu a hledá další příležitosti.

Michal Kolář
Analýza a technické otázky

Vystudoval chemii a molekulové modelování na PřF UK a ÚOCHB AV ČR. Za podpory Nadace Alexandera von Humboldta působil ve Výzkumném centru Jülich v Německu, odkud se přesunul do Ústavu Maxe Plancka pro biofyzikální chemii v Göttingenu. Od roku 2018 je odborným asistentem na VŠCHT v Praze, kde se zabývá studiem velkých biomolekul a jejich komplexů. Pomocí superpočítačů odpovídá na otázky ležící na pomezí strukturní biologie a medicinální chemie. Doma dělá společnost manželce a třem dcerám, rád cestuje vlakem a nejí rajčata.

Eliška Koňaříková
Konference pod stromeček
Vystudovala magisterský obor Buněčná fyziologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a inženýrský obor Management a ekonomie na České zemědělské univerzitě. PhD absolvovala v Institutu pro lidskou genetiku v Helmholtz centru v Mnichově. Též se věnuje popularizaci vědy a hodnocení vědy v rámci Metodiky 2017. Ve volném čase se mimo jiné baví únikovými hrami, kam by se nejradši nechala před svými dvěma dětmi zamknout napořád. Rajčata má ráda, zato nejí papriku.
Julie Kovářová
Přednášky vědců, konference
Parazitoložka působící na Biologickém centru AV ČR. Dělá biochemii a molekulární biologii na trypanozomách a leishmániích, původcích tropických onemocnění. PhD vystudovala na University of Glasgow v rámci programu MSCA ITN ‚ParaMet‘, kde se přiučila oboru metabolomics. Ve Skotsku zůstala na další čtyři roky jako postdok na University of Dundee. Od ledna 2020 nastoupila na Parazitologický ústav Biologického centra AV se stipendiem ‚Česká Marie Curie‘. Od práce si nejlépe odpočine, když se fyzicky zničí při orientačním běhu nebo jiném sportu.
Ondřej Černotík
Blog
Vědecký pracovník na Katedře optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Zabývá se problematikou kvantové optiky v komplexních a hybridních systémech, věnuje se převážně problematice optomechanických systémů a kvantové elektrodynamiky v supravodivých obvodech. V letech 2017–2019 působil jako postdoc na Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts v německém Erlangenu. Předtím (2013–2017) byl doktorandem na Leibnizově univerzitě v Hanoveru. Bc. i Mgr. titul získal na UP v Olomouci (2008–2013).
Pavla Hubálková
Newsletter a mediální výstupy

Působí jako vědecká redaktorka v magazínu Univerzity Karlovy Forum. O vědě a vědcích/vědkyních píše i pro týdeník HROT, Universitas.cz a další média. Vystudovala Klinickou biochemii na VŠCHT a dokončuje Ph.D. v oboru Neurovědy na 3. LF UK. Rok strávila jako Fulbright Visiting Student Researcher na Northwestern University v Chicagu, kde se kromě vlastního výzkumu NMDA receptorů věnovala i komunikaci vědy.

Ivana Kulhánová
Koordinátorka vzdělávacích workshopů
Pracuje na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy. Mezi její vědecko-výzkumné zaměření patří demografie, sociální epidemiologie, veřejné zdravotnictví, epidemiologie zhoubných novotvarů, sociální nerovnosti ve zdraví.
Jan Valečka
Spolupráce: technická podpora

Vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě UK, během čehož zkoumal časnou aktivaci T-lymfocytů na Ústavu molekulární genetiky AVČR. Následně krátce pracoval na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a nyní dokončuje PhD v Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy. Zde v rámci programu Labex Inform studuje regulaci autofagie v imunitních buňkách. Rád hraje curling a šifrovací hry.

Blanka Collis
Spolupráce: blog
Pracuje v projektové kanceláři na ÚOCHB AV ČR v Praze, kde se věnuje podpoře vědců při přípravě návrhů grantových projektů. Předtím se na tomtéž ústavu jako postdoktorandka věnovala porozumění membránových proteinových komplexů pomocí mikroskopie živých buňek, strukturních metod a biochemické charakterizace. Vystudovala přírodní vědy v Anglii na Cambridgské univerzitě, PhD absolovovala v anglickém Sheffieldu a následně strávila čtyřletý postdok v Oxfordu, odborně v oblasti oprav molekuly DNA. V Oxfordu se jí a britskému manželovi narodily dvě dcery a do ČR se rodina přesunula na zkušenou "když jsou děti ještě dost malé" a po pěti letech tu nadále zůstává.
Eva Doležalová
Spolupráce: mediální výstupy
V roce 2013 obhájila PhD na VŠCHT ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu. V roce 2016 spolu s rodinou odjela na postdoktorskou stáž na Frank Reidy Research Center for Bioelectrics na Old Dominion Univerzity (Virginie, USA). Zabývala se novou metodou elektroporace buněk pomocí plazmové trysky, své hypotézy zkoušela na buňkách i zvířatech. Nyní je zpátky v ČR.
Markéta Doleželová
Spolupráce: výzkum