Lokální setkání

  • Výměna zkušeností po návratu do ČR
  • Lokální setkání
    • Únor: Drážďany – brzy se zde objeví více informací. Kontaktujte nás, pokud se chcete účastnit!