Program

Setkání se uskutečnilo za podpory NF Neuron, Nadace Experientia, Boston Consulting group a Medicem.

Registrace

13:00 – 13:30


Úvod a zahájení akce

Organizátoři

13:30 – 13:40


“Z nuly na sto”: nekonvenční cesta k dream teamu a inovativnímu výzkumu

Profesorka Lucie Tajčmanová,  Ph.D. (Heidelberg University)

13:40 – 14:20

 


Mobilita a internacionalizace ve vědě

Jiří Klimeš, Ph.D. (MFF, Univerzita Karlova)

14:20 – 14:45


Speed-dating

Zájemci

14:45 – 15:15


Coffee break & networking

Občerstvení

15:15 – 15:45


Panelová diskuze: Zahraniční zkušenosti českých vědců a návrat do ČR

Moderátor: Václav Beránek, Ph.D. (University of Cambridge)
Profesor Vladimír Majer (Technická Univerzita v Liberci)
Kateřina Falk, Ph.D., (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, juniorní PI)
Petr Kohout, Ph.D., (Mikrobiologický ústav AV ČR, juniorní PI)
Tomáš Slanina, Ph.D., (Uppsala University, Postdoc)
Blanka Collis, Ph.D. ( Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR, Postdoc)

 

15:45 – 16:45

 

 

 

 

 

 

 


 Z akademie do firmy

Martin Dienstbier, Ph.D. (DIANA Biotechnologies)
Jiří Dobeš, Ph.D. (GoodAI Applied)

16:45 – 17:00


 

Střípky české vědy

Ph.D. studenti, postdoci a PIs působící v zahraničí

17:00 – 17:30


Slovo nadací na podporu vědy

Irena Stará, Ph.D. (Nadace Experientia)

Monika Vondráková (NF Neuron)

 

17:30 – 17:50


Czexpats in Science: co dál?

Organizátoři

17:50 – 18:00


Networking

Občerstvení

18:00 – 20:00