Cíle iniciativy

Platforma Czexpats In Science má za cíl

  • propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České republice
  • pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit případný návrat vědců do českého prostředí
  • poskytnout vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu
  • podporovat mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi českými vědci na zahraničních institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve chystají